Esileht > Abivahendi teatmik

Abivahendi teatmik

 

Vastavalt sotsiaalkaitseministri määruse muudatustele hakkab 2016 aastast abivahendite teenust korraldama sotsiaalkindlustusamet. Ühtlasi muutub eelarve jaotamise põhimõte üle-eestiliseks, s.t taotleja võib pöörduda abivahendi soetamiseks ükskõik millisesse ettevõttesse, millel on sotsiaalkindlustusametiga kehtiv raamleping.

Kehtima hakkab uus abivahendi määruse loetelu. Loetelu põhjal on välja töötatud Abivahendi teatmik, mis on mõeldud abistavaks töövahendiks tõendi väljakirjutamisel. Teatmikus on välja toodud kõik riigi poolt kompenseeritavad abivahendid koos ISO-koodide, nimetuste, kirjelduste, näidustuste, abivahendi vajaduse tuvastajate ja piltidega.

Abivahendi Teatmik on koostatud Astangu Keskkonna Kohanduste ja Abivahendite Teabekeskuse poolt ning rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi raamprogrammi „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2010-2013“ raames.

 

 

 

 2017